Miha Frangež

Projekti in delo

2022

Zemljevid mobilnosti

Zemljevid mobilnosti je prva aplikacija v Sloveniji, ki v enem vmesniku združuje javni potniški promet, sisteme mikromobilnosti (mestna kolesa, skiroji) ter sisteme souporabe avtomobilov. Zraven enostavnega vmesnika za pregled vseh možnosti, ki so uporabniku v bližini, omogoča tudi inteligentno multimodalno načrtovanje poti od točke A do B. Projekt je še v razvoju, preizkusna različica pa je na voljo na naslovu https://ojpp.derp.si/zemljevid ter v trgovini Google Play.

2022

MBus

MBus je prva mobilna aplikacija za avtobusni promet v Mariboru, ki zraven ažurnih voznih redov ter pregledovalnika linij in postaj prikazuje tudi podatke o prihodu v realnem času. Dostopna je na Google Play in Apple App Store.

2021

oJPP - Odprti Javni Potniški Promet

V letu 2021 sem v Društvu za elektronsko in računalniško pismenost začel projekt oJPP, katerega cilj je vzpostaviti enotni vmesnik za dostop do podatkov o javnem potniškem prometu in drugih storitvah sodobne mobilnosti. Projekt zajema zaledni sistem, ki uporablja s podatkovno bazo lokacij, voznih redov in drugih podatkov, ter množico modulov za pretvorbo, ki črpajo podatke iz različnih virov (zaledni sistemi ponudnikov, spletne strani, odprti podatki IJPP...) in jih posodabljajo v podatkovni bazi. Rezultat projekta, ki še vedno poteka, je največja baza podatkov o javnem potniškem prometu v Sloveniji - pregledovalnik podatkov je dostopen na naslovu dev.vlak.si.

2020

MediaBiz data solutions

Za podjetje MediaBiz Data Solutions sem dve leti delal v manjši ekipi, ki je razvijala "crawler"/"scraper" programe za pobiranje podatkov o multimedijskih vsebinah s spletnih strani in mobilnih aplikacij "Video On Demand" storitev. Tam sem razvijal nove in vzdrževal obstoječe programe ter postavil novo infrastrukturo za orkestracijo pobiranja podatkov, kasneje pa postal specialist za "reverse-engineering" mobilnih aplikacij.

2020

New Era Academy

Za mednarodno šolo debate in javnega govorjenja, osnovano v Kanadi s ciljno publiko v J. Koreji, sem opravil postavitev sistema za komunikacijo s starši (forum, chat, e-mail in SMS obvestila), avtomatizacijo ključnih delovnih procesov na platformi Google Apps in obnovo spletne strani na platformi Squarespace.

2020

Jadralna Zveza Slovenije - JZS.si

Obnova propadajoče spletne strani, varnostni pregled in popravki, avtomatizacija posodabljanja javnih podatkov, pošiljanje novičnikov in obvestil, redno vzdrževanje. Nadgradnja in vzdrževanje informacijskega sistema za vodenje evidenc.

2020

eRSO - Društvo Duh Časa

V okviru projekta ŠIPK v sodelovanju z UL BF in FRI ter podjetjem Volos d.o.o smo za društvo Duh časa (najbolj znano po več kot 2000 računalnikih, ki so jih donirali socialno ogroženim) razvili sistem za inventuro računalnikov in periferije ter podporo delovnemu procesu (vodenje prisotnosti, izpisi potrdil in poročil, tisk in skeniranje nalepk s črtnimi kodami...).
Delo je potekalo v ekipi 4 študentov FRI, med katerimi sem bil jaz zadolžen predvsem za koordinacijo med razvijalci, testiranje, code review in združevanje sprememb, ter proces pretvorbe in prenosa podatkov iz stare aplikacije.

2019

Spletne strani Fotokluba Maribor

Za enega izmed najprestižnejših fotografskih združenj v Sloveniji sem izvedel popolno spletno prenovo vseh njihovih znamk: fotoklub Maribor, Fotogalerija STOLP in Festival Fotografije Maribor. Tri propadajoča spletna mesta sem nadomestil z novimi, zgrajenimi na platformi Wordpress Multisite. Vsako izmed njih je oblikovno unikatno, a hkrati kaže pripadnost isti organizaciji skozi uporabo enotnih elementov in skupne pozdravne strani. Spletišča zraven novic in statičnih informacij gostujejo tudi digitalni obrazec za rezervacijo foto studia ter pregled dogodkov na zemljevidu in koledarju. Vse tri strani so dvojezične, ob postavitvi pa je bil urejen tudi uvoz vsebine s starih spletišč.

2019

Spletno upravljanje dokumentov SERŠ obrazci

Za Srednjo elektro-računalniško šolo Maribor sem zasnoval in izdelal sistem SERŠ Obrazci, ki omogoča oddajanje prošenj, vlog in drugih obrazcev preko spleta s šolsko digitalno identiteto (ArnesAAI). Sistem omogoča dvostopenjsko oddajo (elektronska oddaja ter oddaja podpisanega obrazca v papirni obliki), na vsakem obrazcu pa se znani podatki iz šolske evidence izpolnijo samodejno.
Oddani obrazci so na voljo preko nadzorne plošče, kjer je omogočen tudi nadzor nad potekom postopka (stanje vloge, prejem fizične kopije...), podatke pa je možno sortirati in filtrirati po vseh poljih ter izvoziti v standardne formate preglednic.

2018
- 2019

Prijavni sistem SERŠ Dogodki

Za prijavo dijakov na različne dogodke, ki jih organizira Srednja elektro-računalniška šola Maribor smo razvili sistem za razpis in povabilo na dogodke. Dijakom po prijavi (Arnes AAI) omogoča pregled razpisanih dogodkov, razvrstitev po skupinah in jih po elektronski pošti obvešča o rokih za prijavo. Hkrati v ozadju profesorjem omogoča vodenje evidenc prisotnosti na dogodkih.

2018

Digitalna prenova dobrodelne organizacije Petka za nasmeh

V sodelovanju s podjetjem Kainoto d.o.o. smo izvedli digitalno prenovo organizacije Petka za nasmeh: spletna stran, izdelana po komercialni predlogi na sistemu WordPress, nov digitaliziran delovni proces na platformi Google Apps Script za vodenje podatkov donatorjev, samodejno uvažanje podatkov iz bančnega računa in pošiljanje elektronskih obvestil.

2017

Fotografski portal TOTIFOTO

Spletni portal, izdelan po meri, združuje člane fotografskega društva TOTIFOTO ter tudi drugim fotografom nudi platformo za objavo fotografij in diskusijo o njih. Sestavljen je iz dveh modulov. Galerija fotografij, ki je bila izdelana popolnoma po meri, uporabikom omogoča objavo svojih fotografij in ogled, ocenjevanje ter komentiranje drugih. Skupnostni forum, ki je prilagojen na odprtokodni osnovi, pa uporabnikom omogoča daljše diskusije, objave reportaž, člankov in malih oglasov, članom društva pa v ločenem delu tudi komunikacijo glede društvenih dogodkov in drugih zadev.

Izobrazba

2019
-

Univerza v Ljubljani — Fakulteta za računalništvo in informatiko

Program: Računalništvo in informatika — Univerzitetni
2015
- 2019

Srednja elektro-računalniška šola Maribor

Program: Tehniška gimnazija